Hálózatmérés

Az optikai hálózatok magas minőségi követelményeinek kielégítéséhez elengedhetetlen a hálózatot jellemező paraméterek kontrollja, mérése. A CalExpert Kft. a legkorszerűbb mérőeszközökre támaszkodva nagy pontossággal és megbízhatóan képes ezeknek a paramétereknek a mérésére.

Mind az új installációk során, mind a meglévő rendszerek üzemeltetése, hibaelhárítása, fejlesztése esetén szükség van a rendszerösszetevők elemenkénti, illetve a teljes rendszerre vonatkozó vizsgálatára. A mérések kiterjedhetnek a passzív és az aktív összetevőkre egyaránt. A mérések során felvett mérési eredmények alapján megrendelőink átfogó képet alkothatnak hálózatuk állapotáról és kollégáink segítségével megoldási módszereket dolgozhatnak ki az esetlegesen felmerülő hibákkal kapcsolatban. A mérési eredmények a fejlesztések alapadataiul is szolgálnak.

Egy optikai hálózatot rendkívül sok paraméter jellemez. Ezek közül a gyakorlati összes fizikai jellemző méréséhez rendelkezünk precíz mérőhardverrel.

Az alábbi lista ad ízelítőt a leggyakoribb mérési típusokból:

  • Pont-pont közötti átviteli utak csillapítás és reflexió mérése
  • Csatlakozóelemek beiktatási csillapítás és reflexió mérése
  • Hegesztett kötések mérése
  • Optikai szálak paramétereinek mérése (fajlagos csillapítás, diszperzió, sprektális jelleggörbe)
  • Installált optikai kábelek mérése (OTDR, kromatikus és polarizációs módus diszperzió)
  • Passzív optikai elemek mérése (osztók, WDM szűrők, csillapítók, stb.)
  • Aktív optikai eszközök mérése (optikai adók/vevők, EDFA-k, stb.)
  • A teljes rendszerre vonatkozó csillapítási, reflexiós és sprektális paraméterek mérése